Monografia

Rozpoczynamy nabór rozdziałów do monografii pokonferencyjnej: „Prawo karne wobec Konstytucji”. Pierwszeństwo mają osoby, które wygłosiły referat podczas V Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów w Obrzycku. Warunkiem opublikowania ich rozdziału będzie nadesłanie rozdziału na adres ozmk@amu.edu.pl do dnia 10 lipca 2017 r. i otrzymanie pozytywnej recenzji.  Objętość tekstu powinna zawierać się w przedziale 20.000-25.000 znaków (ze spacjami). Dopuszczalne są artykuły współautorskie (łącznie 2 współautorów spośród uczestników V OZMK).  Przypisy należy tworzyć zgodnie z zaleceniami wydawcy, znajdującymi się pod adresem: http://czasopisma.beck.pl/nc/nc/aktualnosc/zalecenia-edytorskie-dla-autorow/.

Przewidziano również miejsce dla 10 osób spośród uczestników V Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, których propozycje ze względu na oryginalność, poprawność merytoryczną i spójność tematyczną zostaną wybrane przez Kolegium Redakcyjne. W celu zgłoszenia należy wysłać w formacie doc., docx. lub pdf do dnia 12 czerwca br. propozycję tematu oraz krótki abstrakt (max. 1 strona A4, czcionka Times New Roman rozm. 12, interlinia 1,15, marginesy standardowe) na adres: ozmk@amu.edu.pl

Monografia ukaże się w wydawnictwie C.H. Beck. Przewidziany maksymalny termin wydania publikacji to czerwiec 2018 r.

Comments are closed.