Zjazd Młodych Karnistów

Zapraszamy serdecznie pracowników naukowych oraz doktorantów katedr penalnych do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów, który odbędzie się w dniach 19-21 maja 2017 r. w zespole pałacowym UAM w Obrzycku. Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego. Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów łączy dyskusję akademicką nad aktualnymi problemami nauk penalnych z integracją środowiska młodych karnistów.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest prawo karne wobec Konstytucji, co jest konsekwencją jubileuszu uchwalenia trzech kodeksów penalnych oraz Konstytucji RP. Referaty będą się skupiać na funkcjonowaniu poszczególnych instytucji prawa karnego materialnego, wykonawczego i procesowego i oceny ich aspektów konstytucyjnych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lutego 2017 r.

 


Komitet Organizacyjny składa serdeczne podziękowania członkom Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono za wsparcie inicjatywy, a w szczególności: Rafałowi Świergielowi, Jędrzejowi Witt, Marcinowi Tomczakowi, Magdalenie Dzwoniarek, Igorowi Gontarzowi i Bartoszowi Małaczekowi.